image

ПІЛЬГИ ДЛЯ БІЗНЕСУ: ЩО ДАЮТЬ ПІДПРИЄМЦЯМ КАРАНТИННІ ЗАКОНИ

ПІЛЬГИ ДЛЯ БІЗНЕСУ: ЩО ДАЮТЬ ПІДПРИЄМЦЯМ КАРАНТИННІ ЗАКОНИ

1.Роботодавці можуть відправити своїх працівників у відпустку без збереження заробітної плати й при цьому термін перебування у такій відпустці, на період карантину, не включається у загальний термін (15 календарних днів). 📌Відповідно до ст.. 26 ЗУ «Про відпустки» працівнику надається відпустка без збереження заробітної плати за сімейними обставинами за згодою сторін (працівника та роботодавця) тривалістю не більше 15 календарних днів на рік. Тобто менше ніж 15 може бути, більше - ні. Враховуючи вищевказані закони, роботодавець може відправити у таку відпустку працівника, при чому вказаний закон дає працівнику можливість скористатися такою відпусткою протягом року повторно. В такому разі ми радимо роботодавцю вказувати в наказі про відпустку “на підставі ст..26 ЗУ”. Про відпустки як підставу ЗУ “Про відпустки” із врахуванням особливостей визначених ч.3 ст.26 (згідно зі змінами за законом №530-ІХ). 📌Матерям, які мають дітей віком до 14 років, роботодавець вправі надати відпустку без збереження заробітної плати на підставі п. 3- ч.2 ст 25 ЗУ «Про відпустки» для догляду за дитиною віком до 14 років на період оголошення карантину на відповідній території. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID – 19» №211 від 11.03. 2020 року, а також особливостей визначеного вище Закону №530-ІХ матерям, діти яких відвідують дошкільний навчальний заклад відпустки можна встановити з 16.03, загальноосвітнього навчального закладу з 13.03. ☑️Що це дає для бізнесу? Можливість зменшити податкове навантаження на період карантинних заходів та зберегти права працівників на відповідний вид відпустки. 2.На законодавчому рівні поняття «карантин» визначено як одну з надзвичайних та невідворотних обставин (форс-мажор), що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (стаття 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні»). 📌Форс-мажор – непереборна сила. Що це означає в розумінні вказаних законів №530-ІХ та №533-ІХ. Такі заходи не звільняють сторін договору від виконання зобов’язання, однак в конкретних ситуаціях можуть звільняти від відповідальності за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань. Підставою не нарахування таких санкцій є сертифікат (довідка), видана Торгово-промисловою палатою України (структурним підрозділом) про визнання таких обставин форс-мажорними. При цьому необхідно звернутися до контрагентів з відповідним листом. ❗Такі обставини, в тому числі дають підстави орендарям почати процес переговорів щодо надання Орендарям можливості для існування та відмови від сплати орендної плати, зменшення її розміру тощо, орендної плати в розумінні ст.286 Господарського кодексу України. Орендар має право вимагати зменшення розміру орендної плати, якщо через обставини, за які він не відповідає, змінилися передбачені договором умови господарювання або істотно погіршився стан об'єкта оренди. Зауважимо, що кожен індивідуальний договір можна обговорювати в процесі медіації і домогтися різних суттєвих зменшень зобов’язань. ❗Вказані умови стосуються виключно укладених письмово договорів, укладені домовленості усно потребують додаткових переговорів тут варто надіятися лише на здоровий глузд учасників. Саме тому варто розробляти унікальні договори з юристами, тоді можна врахувати особливості галузі й прописати оптимальні умови взаємодії навіть під час форс-мажору. 3.Значно звужено перелік порушень податкового законодавства за вчинення яких в період з 01.03.2020р. по 31.05.2020р. застосовуються штрафні санкції. Пеня не нараховується, а нарахована підлягає списанню, якщо така не сплачена. 4.Введено мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок на період з 18.03.2020 р. по 31.05.2020р., окрім документальних позапланових перевірок з приводу відшкодування ПДВ на визначену законодавством суму. Розпочаті перевірки зупиняються до 31.05.2020р. 5.За період з 01.03.2020р. по 30.04.2020р. плата за землю за земельні ділянки, що перебувають у власності або користуванні не нараховується та не сплачується. Не нараховується та не сплачується за період з 1 березня по 30 квітня 2020 року плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) за земельні ділянки, що перебувають у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб, та використовуються ними в господарській діяльності. 6.ФОПи (в т.ч., які обрали спрощену систему оподаткування), особи, які провадять незалежну професійну діяльність та члени фермерського господарства звільняються від нарахування, обчислення та сплати ЄСВ за себе за періоди з 01.03.2020р. по 31.3.2020 р. та з 01.04.2020р. по 30.04.2020р. 7.Штрафні санкції за неповну, несвоєчасну сплату ЄСВ та несвоєчасне подання звітності у вказаний період не застосовуються, а нарахована пеня підлягає списанню. 8.Введено мораторій на проведення документальних перевірок правильності нарахування, обчислення та сплати ЄСВ на період з 18.03.2020р. по 18.05.2020р. Розпочаті перевірки зупиняються до 18.05.2020р. 9.Перенесено початок обов’язкового застосування реєстраторів розрахункових операцій. Пропонуємо он-лайн та дистанційні консультації для бізнесу в умовах карантину: ● аудит договорів з підрядниками та контрагентами, орендодавцями тощо; ● проведення переговорів з контрагентами на зменшення зобов’язань, передбачених договором, в тому числі орендної плати, медіацію; ● написання листів до контрагентів стосовно не нарахування штрафних санкцій за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань в період форс-мажору; ● звернення до територіальних підрозділів торгово-промислової палати України з питання отримання відповідних документів про настання форс-мажорних обставин щодо конкретних зобов'язань та суб’єктів підприємницької діяльності. Отримайте детальну консультацію за тел.: 📱(067) 373 87 19, 📱(099) 049 56 55, 📱(0362) 40-68-20 📱(063) 459 52 28

Попередня новина Наступна новина